top of page

Privacy beleid
Van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens: naam en voornaam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoon, facturatiegegevens.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om met u in contact te treden, de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling(en).

 

Met wie wij uw gegevens delen

Magirus Events BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de door u gewenste dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De bovenvermelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doelstelling(en).

 

Beveiliging van de gegevens

Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet toegestane toegang of elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geval van datalekken geldt een meldingsplicht binnen de 72 uur na het ontdekken ervan aan de  Gegevensbeschermingsautoriteit als aan de betrokkenen zelf.

 

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Deze maken het mogelijk om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen hiervan via jimmi.smets@skynet.be mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

bottom of page